Codi Ètic i de Conducta

Exposa els valors, principis, responsabilitats i regles ètiques i socialment responsables en els quals s’inspira la cultura de FIATC i les seves empreses vinculades i, per tant, els seus administradors i empleats, en el desenvolupament de les seves activitats i funcions.

Les persones que conformen la nostra Entitat estan compromeses al seguiment del present codi, que els serveix de guia ètica en el compliment i gestió de les seves tasques a l’empresa.