Política de privacitat

En aquesta secció s’exposa la política de privacitat desenvolupada per INVERFIATC, S.A. (d’ara endavant INVERFIATC), a fi de protegir la informació de caràcter personal que Vostè pugui facilitar quan visiti aquesta pàgina web.

Conforme al règim legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, INVERFIATC informa que, totes les dades facilitades per l’usuari en visitar aquesta pàgina seran incorporats als fitxers de tractament responsabilitat de INVERFIATC d’acord amb les finalitats expressades en el moment de recollida en aquesta pàgina web, d’acord amb la normativa vigent.

Els processos de tractament es realitzaran sempre amb el més profund respecte a la seva confidencialitat i observant en tot moment les prescripcions i mesures de seguretat exigibles per la legislació aplicable i en particular mantenir la informació en secret i adoptar les cauteles destinades a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Per a conèixer la política de INVERFIATC en relació amb el tractament de les cookies, acudeixi a http://fiatcresidencias.azurewebsites.net/politica-de-cookies-2/

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i limitació o oposició, enviant-nos una sol·licitud per escrit, a la qual haurà d’acompanyar una còpia del seu DNI a la següent adreça:

C/Carabela “La Niña” 12 de Barcelona (08017)
info@fiatcresidencias.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Qui es responsabilitza de les dades personals facilitades? Les dades personals seran tractades per:

·      INVERFIATC, S.A con CIF: A58246810

·      Centre Residencial Blau Almeda S.A. con CIF: A64070808

·      Residencial Cugat Natura, S.L. con CIF: B58418427

·      Residència les Masies de Mollet, S.L con CIF: B58448176

Denominades conjuntament com “FIATC RESIDÈNCIES”.

Direcció postal: Calle Carabela “La Niña” 12, 08017, Barcelona.

Correu electrònic: fiatcresidencias@fiatc.es

Telèfon: 933270944

Per a contactar amb el Delegat de protecció de dades de FIATC RESIDÈNCIES pot escriure a  dpd@fiatc.es
Per què recollim dades personals? A FIATC RESIDÈNCIES tractem les dades que ens facilita per dur a terme els serveis assistencials en les residències, la qual cosa implica tractar dades sensibles de salut.

D’altra banda, tractarem les seves dades amb finalitats administratives del propi centre.

Finalment, a FIATC RESIDÈNCIES tractem la informació que ens facilita amb finalitat comercial relacionada amb els nostres productes i serveis. Aquesta activitat comercial pot realitzar-se per qualsevol canal (correu postal, correu electrònic o per via telefònica).

Les dades personals que ens proporcioni seran conservades durant el termini legal establert per a la prescripció de responsabilitats i una vegada finalitzada l’obligació de custòdia de la documentació.
No s’elaboraran perfils dels usuaris sobre la base de la informació facilitada.
Podem tractar les dades personals que ens proporciona? Per a poder tractar les seves dades personals, a FIATC RESIDÈNCIES necessitem el seu consentiment exprés.
Les dades que li sol·licitem són necessaries per a poder identifica’l, conèixer les seves característiques personals i poder prestar el servei.

D’altra banda, necessitem les seves dades bancàries per a procedir al cobrament dels serveis prestats.

Així mateix, necessitem conèixer les seves necessitats mèdiques per a poder dur a terme els serveis assistencials.

A qui comunicarem les dades personals que tractem? Les dades personals que ens proporcioni no es cediran a tercers excepte obligacions legals.

Per a dur a terme certs serveis, com adquirir els seus medicaments en farmàcies, comptem amb empreses externar que realitzen aquests serveis per a FIATC RESIDÈNCIES, els quals són encarregats del tractament. Aquests encarregats del tractament estan establerts en territori de la Unió Europea.

FIATC RESIDÈNCIES en cap cas realitzarà transferències internacionals de les seves dades.
Quins drets té com a interessat? Vostè té dret a accedir a les seves dades personals i sol·licitar la rectificació de les mateixes si són incorrectes. Així mateix, pot oposar-se al tractament d’aquestes dades o sol·licitar que aquestes dades siguin suprimides si considera que les dades ja no són necessaries per a les finalitats que van ser recollides.

Vostè també té dret, en determinades circumstàncies, a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que a FIATC RESIDÈNCIES sol les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Finalment, vostè té dret al fet que FIATC RESIDÈNCIES, com a responsable del tractament, li lliuri les seves dades personals en un format d’ús comú i de lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i limitació o oposició, mitjançant el següent formulari o enviant-nos una sol·licitud, a la qual haurà d’acompanyar una còpia del seu DNI a la següent adreça:

Carrer Carabela “La Niña” 12, 08017, Barcelona
info@fiatcresidencias.com

Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control. Per a més informació acudeixi a: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php