Política de privacitat

En aquesta secció s’exposa la política de privacitat desenvolupada per FIATC RESIDÈNCIES, a fi de protegir i informar sobre les dades de caràcter personal que vostè pugui facilitar-nos.

Conforme al règim legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, FIATC RESIDÈNCIES informa que, totes les dades facilitades seran tractats d’acord amb les finalitats expressades en la informació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Els processos de tractament es realitzaran sempre amb el més profund respecte a la seva confidencialitat i observant en tot moment les prescripcions i mesures de seguretat exigibles per la legislació aplicable per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Per a conèixer la política de FIATC en relació amb el tractament de les cookies, accedeixi a aquí.

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qui es responsabilitza de les dades personals facilitades? Les dades personals seran tractats per:

 • INVERFIATC, S.A con CIF: A58246810
 • Centre Residencial Blau Almeda, S.A. con CIF: A64070808
 • Residencial Cugat Natura, S.L. con CIF: B58418427
 • Residència les Masies de Mollet, S.L con CIF: A58448176
 • Cral Recursos Asistenciales, S.L. con CIF: B63060917
 • El Mirador de Gracia, S.A. con CIF: A62691894

D’ara endavant com “FIATC RESIDÈNCIES”.

Adreça: Calle Carabela “La Niña” 12, 08017, Barcelona (Espanya)

Correu electrònic: info@fiatcresidencias.com.

Telèfon: 933270944

FIATC Residències ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) per a vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades. Per a contactar amb el Delegat de protecció de dades de FIATC RESIDÈNCIES pot escriure a dpd@fiatc.es.
Quina és la font de procedència de les dades? La principal via d’obtenció de dades personals en FIATC RESIDÈNCIES és a través de: 1) el propi Interessat o Resident; o 2) el Familiar de Referència relacionat amb l’Interessat en cas de no tenir aquest les seves capacitats plenament.
Aquestes dades poden ser recollits a través dels diferents llocs webs de FIATC RESIDÈNCIES, a través de la seva navegació, mitjançant els formularis de recollida de dades o mitjançant l’enregistrament de la trucada telefònica.
Entenem que les dades personals que es proporcionen a FIATC RESIDÈNCIES tant pel Resident com pel Familiar de Referència són certes, exactes i actualitzades.
Per què recollim dades personals? En FIATC Residències tractem les dades personals, inclosos les dades de salut, per a una finalitat principal que és per a formalitzar i gestionar la relació entre FIATC Residències i els nostres Residents i el Familiar de Referència, així com executar el servei assistencial que oferim. A més d’aquesta finalitat principal, és possible, que les dades personals s’utilitzin per a unes finalitats secundàries, les quals són:
 1. Formalització i gestió de la relació. Si el Resident ingressa en les nostres instal·lacions, tractem les seves dades personals parar dur a terme els serveis assistencials propis de les residències i/o centre de dia.
 2. Execució del servei assistencial. Atenció integral als residents. Aquesta atenció inclou el tractament de dades personals, inclòs dades de salut, per a tota mena de serveis socials i sanitaris, com ara, per exemple,
 3. Gestions administratives. Per a fins administratius interns de diversa índole relacionats amb la gestió interna de FIATC. Per a aquesta finalitat és possible que comuniquem les seves dades de contacte a les empreses del Grupo FIATC
 4. Accions comercials. Per a mantenir-li informat sobre els nostres productes i serveis. Aquesta activitat comercial pot realitzar-se per qualsevol canal (correu postal, correu electrònic o per via telefònica) i mitjançant la newsletter.
 5. Navegació web. Conservarem i avaluarem informació sobre les seves visites recents al nostre lloc web i com navega per les diferents seccions del mateix amb la finalitat d’analitzar i comprendre l’ús que les persones fan del nostre lloc web i poder fer-lo més intuïtiu. A més, registrem els llocs webs en els quals ha premut i utilitzarem aquesta informació per a personalitzar, a partir dels articles que ha llegit, la publicitat que li vam mostrar en aquest lloc web perquè s’ajusti als seus interessos.
 6. Difusió de l’activitat. Difondrem l’activitat realitzada en les nostres instal·lacions i si comptem amb el consentiment del Resident, difondrem la seva imatge.
 7. Organització d’esdeveniments. Tractarem aquelles dades personals que ens hagi facilitat per a gestionar la inscripció i, en el seu cas, l’assistència als esdeveniments que organitzem.
 8. Selecció de personal. En cas d’enviar-nos el currículum, tractarem les seves dades personals per a valorar el seu perfil professional i, si escau, per a dur a terme el procés de selecció.
 9. Compliment d’obligacions legals. Tractarem les dades del Resident per a donar compliment a totes aquelles obligacions establertes en la normativa en matèria de serveis socials.
Podem tractar les dades personals que ens proporciona? Per a dur a terme les finalitats que abans expliquem, la normativa de protecció de dades exigeix que tinguem un motiu legalment establert o base legal. És per això que, per a cada finalitat enunciada, hem previst que base o bases els aplica, tal com detallem a continuació.
 1. Formalització i gestió de la relació. La base legal és l’execució de la relació contractual entre el Resident o el Familiar de Referència i FIATC RESIDÈNCIES.
 2. Execució del servei assistencial. En compliment de les obligacions assumides en el contracte assistencial, tractarem les dades necessàries per a gestionar el servei assistencial amb els Residents.
 3. Gestions administratives. Per a millorar l’eficiència de la nostra gestió administrativa interna i de recursos, a més per a poder oferir un millor servei, és possible que fem un tractament de dades entre el grup empresarial sobre la base de l’interès legítim de l’organització. Aquestes dades seran limitades a les dades identificatives i de contacte.
 4. Accions comercials. Per a donar resposta a la sol·licitud d’informació sobre algun dels nostres serveis i/o productes, és possible que fem un tractament de dades i enviament d’informació a través dels canals de contacte facilitats per l’interessat/a. També és possible que rebin comunicacions comercials aquelles persones inscrites en algun dels esdeveniments organitzats pel grup empresarial o persones que, en alguna ocasió, hagin demanat informació.
 5. Navegació web. Quan accedeixi per primera vegada a la nostra pàgina web, li sol·licitarem el seu consentiment perquè puguem instal·lar i utilitzar diferents tipus de cookies, per la qual cosa aquest consentiment serà la base legal. Per a més informació sobre la nostra política de cookies accedeixi a aquí.
 6. Difusió de l’activitat. En el moment d’ingressar en un dels nostres centres, li sol·licitarem el consentiment. Si no ho ha atorgat la seva imatge no serà captada ni publicada.
 7. Organització d’esdeveniments. Quan realitzi la inscripció, li sol·licitarem el consentiment.
 8. Selecció de personal. Sobre la base del consentiment que facilites, tractarem les dades per a avaluar el teu perfil professional per als processos de selecció que tinguem.
 9. Compliment d’obligacions legals. La base legal serà el compliment de les obligacions legals aplicables.
És necessari recollir dades personals? Les dades que sol·licitem són els mínims necessaris per a poder dur a terme les finalitats expressades. Així doncs, necessitem identificar-li, conèixer determinades dades seves per a oferir un servei assistencial adequat. En el cas que no ens proporcioni la informació que li sol·licitem, no podrem atendre-li en les nostres instal·lacions. Així mateix, les dades bancàries són necessaris per a poder domiciliar els pagaments.

 

A qui comunicarem les dades personals que tractem?

Les dades personals que ens proporcioni podran ser cedits a altres organitzacions amb les quals FIATC RESIDÈNCIES col·labora per a poder oferir un servei assistencial de qualitat. Aquestes organitzacions presten serveis a FIATC RESIDÈNCIES i als Resident, com, per exemple, medicina, infermeria, treball social, psicologia, teràpia ocupacional, fisioteràpia, educació social, etc.

 

Quins drets té com a interessat?

La normativa de protecció de dades li confereix els següents drets:

 • Dret d’accés. Dret a conèixer si tenim dades sobre vostè i, en el seu cas, quines dades tenim i perquè els estem tractant.
 • Dret de rectificació. Sempre que les dades que estiguem tractant sobre vostè siguin inexactes, tindrà dret a rectificar els mateixos. A més, si considera que les seves dades personals estan incomplets, tindrà dret completar-los.
 • Dret de supressió/ a l’oblit. Vostè té dret, d’acord amb la normativa al fet que eliminem les seves dades personals una vegada deixa de ser necessari tractar-los. A més, quan tractem les seves dades sobre la base del seu consentiment, té dret, en qualsevol moment, a retirar aquest consentiment perquè deixem de tractar les seves dades.
 • Dret a la limitació del tractament. Vostè també té dret, en determinades circumstàncies, a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que en FIATC RESIDÈNCIES només els conservarem per a la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat. Té dret al fet que FIATC RESIDÈNCIES li lliuri les seves dades personals en un format d’ús comú i/o a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.
 • Dret d’oposició. Dret al fet que les seves dades no siguin tractats per a finalitats basades en l’interès legítim de FIATC RESIDÈNCIES o sobre la base del consentiment.

 

Per a exercir els seus drets davant FIATC RESIDÈNCIES pot fer-ho mitjançant aquest formulari o enviant-nos una sol·licitud per escrit a una de les següents adreces:

 • Carrer Carabela “La Niña” 12, 08017, Barcelona
 • info@fiatcresidencias.com.

Finalment, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control, que és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació cliqui aquí.