25.11.2022

Atendre a persones amb demència des de la psicologia, medicina i teràpies alternatives

FIATC Residencias celebra su quinto debate coloquio dirigido a profesionales del sector de la tercera edad con el objetivo de difundir conocimientos actuales e innovadores que promuevan la calidad de vida de personas mayores. Este año, con novedades para sus profesionales y contenido a la orden del día.

FIATC Residències celebra el cinquè debat col·loqui dirigit a professionals del sector de la tercera edat amb l’objectiu de difondre coneixements actuals i innovadors que promoguin la qualitat de vida de la gent gran. Aquest anys, amb novetats pels seus professionals i contingut a l’ordre del dia.

Sota la temàtica “Eines professionals d’atenció a persones amb deteriorament cognitiu”, el debat es centra en teràpies alternatives a la medicació, eines innovadores d’estimulació cerebral no invasiva, teràpies farmacològiques i l’empatia com a eina beneficiosa.

L’acte va comptar amb ponències de professionals experts en la matèria: Dra. Pytel, neuròloga i directora de la Unitat de Diagnòstic d’ACE Alzheimer Center; Dr. Carlos Navas, metge geriatra i director d’ICAIME; y Josep Parera, psicòleg a la residencia Masies de Mollet.

Aquest any, el grup ha incorporat un espai de reconeixement als professionals referents de cada centre residencial, escollits en base als resultats de les entrevistes de desenvolupament anuals. Han estat vuit els professionals reconeguts pel seu alt nivell competencial y afany en línia al model d’atenció, valors y competències requerides a FIATC Residències.

Visualitza aquí el debat col·loqui complet.