26.03.2020

COMUNICAT DE FIATC RESIDÈNCIES SOBRE LA GESTIÓ DEL COVID-19

A partir de la declaració d’estat d’alarma, és el nostre desig oferir informació àmplia i detallada a totes les persones que ens han confiat la cura dels seus familiars sobre les mesures que estem  adoptant per preservar la seva salut i  benestar.

– FIATC Residències manté la seva activitat, i no adoptarà cap mesura de tancament, reducció o suspensió de l’activitat ni dels contractes laboral vigents. Tots els professionals estem treballant amb la responsabilitat que la situació requereix i concentrant tot el temps i esforç en preservar la salut i seguretat dels nostres residents.

– Tots els nostres centres d’atenció a persones grans segueixen els protocols, recomanacions i normatives establerts per les autoritats per tal de preservar la salut dels nostres residents i empleats. En aquest sentit, mantenim una comunicació constant i proactiva amb el Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Família i amb la Delegació o Subdelegació del Govern estatal.

– L’atenció i informació a les nostres famílies es du a terme de forma exclusiva per vies telemàtiques, on hem reforçat el servei. L’accés als centres es troba restringit mentre continuï aquesta situació i, realitzem videotrucades i/o trucades per a mantenir el contacte entre els residents i la seva família. Considerem clau que tots seguim aquest protocol per complir amb l’objectiu comú de protegir la salut de tots.

– Les famílies dels nostres residents a tots el nostres centres tenen a la seva disposició informació clara i transparent sobre la situació en la que es troba el centre, el seu personal i sobretot dels residents, poden consultar-la a la direcció de cada centre. Des de la direcció de FIATC Residències garantim la veracitat i rigor d’aquesta informació. Així mateix, el familiars compten amb mecanismes de suport per part de l’equip dels centres, així com de canals d’ajuda psicològica si així ho requereixen en aquests moments difícils.

– Ens adherim al comunicat emès per CEAPS (Círculo Empresarial de Atención a Personas) que exigeix a les autoritats responsabilitat, rigor, mitjans, professionalitat i respecte en aquest moment de crisis nacional, especialment delicat per a aquells que tenim cura de les persones grans; fruit de les desafortunades declaracions de la Ministra Margarita Robles on jutjava de forma generalitzada i poc rigorosa la tasca que realitzen els professionals del nostre sector.

Agraïm a totes les famílies el seu suport i confiança i als nostres professionals l’esforç i implicació que estan realitzant per complir amb el que ha estat sempre la nostra raó de ser, la cura de les persones grans.