20.11.2019

GUANYADORS DEL PREMI ACRA 2019 A LA MILLORA DE LA QUALITAT

El projecte Immersió de Masies de Mollet, centre de FIATC Residències, es guardonat amb el Premi ACRA 2019 a la “Millora de la Qualitat”.

El projecte, iniciat el febrer d’aquest any al centre residencial i de dia situat a Mollet del Vallès, planteja un intercanvi de rols entre la gent gran i els cuidadors per enfortir el paper de l’ACP (Atenció Centrada en la Persona) i desenvolupar la empatia i sensibilitat dels professionals.

Segons l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), els Premis ACRA per la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones van ser creats amb l’objectiu d’augmentar el prestigi d’un sector imprescindible a la nostra societat. Els premis posen en valor el sector de l’atenció a persones grans mitjançant el reconeixement de projectes, accions i professionals que han contribuït al seu desenvolupament.

 

Resident per un dia

El projecte Immersió permet als treballadors viure en primera persona el que experimenta un resident des del moment que ingressa al centre. Cada professional (auxiliars i equip tècnic) tindrà assignat un dia de la seva jornada laboral en el que realitzarà la immersió. Entre les 9:30 i les 19:30 hores del dia realitzarà les activitats i viurà com un resident.

De manera previa, s’adapta la condició física del professional al nivell de percepció, mobilitat i autonomia funcional en diferents tipus de dependència.

 

Entendre per millorar la seva qualitat de vida

El principal objectiu del projecte és que professionals del centre desenvolupin la empatia i la sensibilitat. Com a objectius secundaris es pretenen detectar millores en la distribució dels espais, identificar els canvis necessaris en l’organització, fomentar les bones pràctiques i accions que generin satisfacció als residents i modificar aquelles que incomodin o generin insatisfacció als mateixos.

 

Resultats positius

Per tal de fer un seguiment, es realitzen mesures sobre l’impacte de la immersió en el nivell d’empatia del professional, i en el nivell de satisfacció dels residents mitjançant tests homologats i passats de manera prèvia i posterior al procés. També es passa un document amb preguntes per tal que el professional reculli la seva experiència.

A dia d’avui, han participat 32 professionals de Masies de Mollet i es preveu fer extensiu el projecte a altres centres del grup FIATC Residències.

El projecte ha despertat sentiments i sensacions que han provocat una modificació en la seva manera de cuidar i ajudar al resident seguint els criteris de la ACP. Per ara, es perceben millores en la proactivitat davant la necessitat del resident, tracte personalitzat, temps dedicat al resident de forma individual i intimitat durant les higienes.

El projecte Immersió de Masies de Mollet va rebre el Premi ACRA 2019 a la “Millora de la Qualitat”.

 

 

Els treballadors viuen en primera persona el que experimenta un resident des del moment que ingressa al centre.

 

 

El principal objectiu del projecte és que professionals del centre desenvolupin la empatia i la sensibilitat.

 

 

Es perceben millores en la proactivitat davant la necessitat del resident, tracte personalitzat, temps dedicat al resident de forma individual i intimitat durant les higienes.