11.03.2019

La voluntat supera la vellesa

Avui en dia, envellim de forma més saludable i és que una persona que neix avui té una alta probabilitat de superar els seixanta anys amb una bona salut. Però, envellim bé? El procés d’envelliment ha canviat molt al llarg dels anys i un component molt important per garantir una qualitat de vida a la gent gran és la voluntat de viure.

Aquesta és una de les qüestions claus tractades en el debat col·loqui sobre la “Innovació en el sector de la gent gran”, organitzat pel Comitè d’Innovació de FIATC Residències i protagonitzat per Dr. Antoni Salvà, president de la Fundació de Salut i Envelliment de la UAB i la Dra. Begoña Román, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya, amb la moderació d’Helena Aranyó, directora de Cugat Natura Apartaments.

Tot i l’increment de l’esperança de vida, la mala notícia és que, en el últims deu o quinze anys de la nostra vida, es continua patint algun tipus de discapacitat, factor pel qual les motivacions de les persones minven conforme passen els anys. Per tant, un dels reptes d’avui dia segueix essent l’envelliment actiu i saludable que amb l’ajuda d’una assistència integral, però no invasiva, i amb components d’innovació i, sobretot, ètica esdevindrà en un possible increment de qualitat de vida.

Segons la Dra. Román “no envellir és congelar la vida i la història”. Hi ha tres conceptes a tenir en compte per aconseguir un envelliment més agradable: el nivell d’autonomia, les relacions socials i l’estabilitat econòmica.

Tot i així, un component molt important per a garantir una qualitat de vida a la gent gran és la voluntat de viure. Des d’un punt de vista professional i familiar, no hem d’angoixar a les persones grans marcant-los-hi les pautes a seguir durant aquesta última etapa. Els més grans necessiten temps d’adaptació i de dol. D’alguna manera i segons la Dra. Begoña, necessitem canviar la nostra cultura, sempre determinada a veure el futur i no el present.

Ja fa un any que FIATC Residències va emprendre un projecte en la creació del Comitè d’Innovació amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans. Aquest acte, només ha estat una afirmació més que ens fa estar més convençuts que aquest projecte ha d’anar de la mà d’un Comitè d’Ètica que reflexioni sobre temes ardents dins el sector de les grans persones.

 

 

 

 

“No envellir és congelar la vida i la història”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un component molt important per a garantir una qualitat de vida a la gent gran és la voluntat de viure.