26.02.2020

PREVEURE I DISSIPAR LESIONS MUSCULARS EN EL LLOC DE TREBALL

Les lesions musculars són actualment la primera causa d’incapacitat laboral. Segons el Col·legi de Fisioterapeutes, amb un bon programa de prevenció i promoció de la salut, les lesions musculars es poden arribar a reduir en més d’un 80%.

 

Però, què són exactament les lesions musculars?

Les lesions musculars són situacions de dolor, tensió o molèstia que es poden donar en qualsevol part del nostre organisme. Són lesions que afecten a les parts toves del nostre cos sovint, també associades a un component lesiu a nivell d’altres estructures tals com el lligament, nervi, vas sanguini, etc. Molt sovint costen d’identificar i catalogar, doncs el dolor és el símptoma, i aquest és molt subjectiu

 

Factors causants de lesions musculars

Moltes vegades la persona afectada no sap el perquè de les molèsties que té ni és capaç d’associar-ho a l’origen com ara un mal gest, una mala postura o una caiguda recent.

Rarament, les lesions musculars que podem patir en el propi lloc de treball es desencadenen per un simple mal gest. Solen ser la suma de diferents factors que fan que finalment el nostre organisme sigui incapaç de seguir autoregulant-se i caigui en un estat de fragilitat. 

Els principals factors que són causants de lesions d’aquest tipus poden ser males postures, gestos repetitius i mantinguts en el temps, llargs períodes en sedestació (posició asseguda sobre els isquions i amb la columna vertebral en posició vertical) al llarg del dia, entre altres. Aquesta sèrie de factors, sumats a un gest brusc, caiguda o una mala postura sovint són els que acaben desencadenen la lesió com a tal i la principal conseqüència serà el dolor.

 

Dolor muscular

El dolor és coneix, com hem dit abans, per una percepció sensorial localitzada i subjectiva que es presenta com a resultat d’una excitació de les fibres nervioses especialitzades i encarregades de transmetre el dolor per l’asta posterior de la medul·la espinal.

El dolor pot cursar de diferents maneres: dolor en repòs, en moviment, en una postura determinada, etc. Tot això dependrà de la zona afectada i de si hi ha involucrat algun altre tipus de problema (lligamentós, discal, facetari…) a part del muscular.

Molt sovint pensem que aquest tipus de dolor desapareixerà, o que simplement amb antiinflamatoris ja no tornarà a aparèixer. Aquí és on pren gran importància un bon programa de promoció i prevenció de la salut com el que FIATC Residències està implementant per als seus treballadors de la mà de Fisioreact.

 

Solucions al dolor muscular

L’exercici terapèutic és una eina indispensable si volem evitar lesions en el nostre lloc de treball. L’objectiu de l’exercici terapèutic és mantenir a la persona en unes condicions de salut òptimes i disminuir el dolor que pugui patir. L’exercici terapèutic com a tal busca una solució individual al dolor de la persona mitjançant una terapèutica personalitzada que permetrà reforçar les zones més debilitades i més propenses a poder caure en un estat de fragilitat o lesió. 

Els principals objectius de l’exercici terapèutic són els següents:

  • Evitar la pèrdua de la funcionalitat.
  • Prevenir i augmentar les capacitats motrius.
  • Augment del rang de mobilitat y de la pròpia elasticitat dels teixits.
  • Reduir els dolors musculars.
  • Realentizar l’aparició del deteriorament físic.

 

Prevenció de lesions musculars

Per a dissenyar un bon pla de prevenció i promoció de la salut, cal tenir en compte diferents variants d’exercicis adaptats a cada cas. Els tres grups principals d’exercicis que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar un pla complet i efectiu són els següents:

  • Exercicis de mobilitat: enfocats a recuperar el rang de moviment de les articulacions afectades i amb la finalitat de tornar a les activitats de la vida diària i a la pràctica esportiva sense risc de poder patir un episodi lesiu.
  • Exercicis de tonificació: enfocats a augmentar i millorar la massa muscular. Aquest tipus d’exercicis tindran un paper molt important per a ajudar-nos a evitar futures recaigudes de la zona afectada.
  • Exercicis d’el·lastificació: amb la finalitat de recuperar la capacitat elàstica del múscul i permetre al cos una major capacitat d’adaptació davant d’episodis lesius.

 

La constància, clau per a un resultat favorable

La importància d’aquestes pautes és la constància. Quan és pauta una rutina de prevenció i promoció de la salut, s’ha de ser constant i estricte en seguir-la. Sovint passa que iniciem un programa i als pocs dies el deixem de realitzar. Aquestes pautes ens ajudaran a reeducar al nostre organisme per a evitar sobrecarregar les zones que més tendència tenen a patir dolors i poder reforçar els punts més dèbils. 

Hem de ser conscients que, al llarg de la vida de cada individu, el cos va fent petites modificacions per a adaptar-se al medi. Per ajudar-lo a reorganitzar-se i a ser un altre cop el màxim funcional possible, es necessita d’una disciplina i treball constant que permetrà a la persona acabar tenint uns resultats molt favorables a llarg termini i erradicar el dolor crònic instaurat en aquelles zones típiques de cada organisme.

Les jornades laborals són llargues i sovint molt cansades. Poder establir dintre d’aquestes mateixes, breus moments d’estiraments o d’exercicis facilitarà que no hi hagi una sobrecàrrega a l’organisme i que el nostre lloc de treball no sigui un dels factors desencadenants per a noves lesions múscul-esquelètiques. 

 

Albert Valls, co-fundador de Fisioreact

 

 

 

Rarament, les lesions musculars que podem patir en el propi lloc de treball es desencadenen per un simple mal gest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els principals factors que són causants de lesions d’aquest tipus poden ser males postures, gestos repetitius i mantinguts en el temps, llargs períodes en sedestació al llarg del dia, entre altres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molt sovint pensem que aquest tipus de dolor desapareixerà, o que simplement amb antiinflamatoris ja no tornarà a aparèixer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exercici terapèutic és una eina indispensable si volem evitar lesions en el nostre lloc de treball.

 

 

 

 

 

 

L’objectiu de l’exercici terapèutic és mantenir a la persona en unes condicions de salut òptimes i disminuir el dolor que pugui patir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan és pauta una rutina de prevenció i promoció de la salut, s’ha de ser constant i estricte en seguir-la.