21.09.2020

QUÈ ÉS L’ALZHEIMER?

El Dia Mundial de l’Alzheimer és un esdeveniment instituït per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i fomentat per Alzheimer’s Disease Internacional (ADI). A més, comptem amb la Confederació Espanyola D’Alzheimer (CEAFA) i altres federacions i associacions de membres i familiars.

La primera celebració va ser l’any 1994 promoguda per l’Alzheimer’s Disease Internacional (ADI), la qual, va tenir com a objectiu fer-ho extensible no sols un dia sinó el mes de setembre al complet, com el Mes Mundial de l’Alzheimer.

Així que, no sols és important la celebració, també té rellevància els objectius que totes aquestes organitzacions, federacions i associacions tenen.

El principal objectiu és donar visibilitat i conscienciar d’aquesta malaltia que cada vegada es manifesta en una major quantitat de persones a nivell mundial amb una repercussió no sols a les persones que la pateixen sinó a tot el seu entorn. A més, un altre dels objectius és donar a conèixer les necessitats reals de les persones que la pateixen, així com, donar-los suport, oferir informació d’aquesta malaltia, els seus tractaments, investigar i posar l’accent en la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç. Quanta més visibilitat i coneixement aportem sobre aquesta malaltia major serà la comprensió i l’enteniment sobre ella.

 

QUÈ ÉS L’ALZHEIMER?

La malaltia De l’Alzheimer és la principal causa de demència. Representa entre un 60% i un 80% dels casos que es diagnostiquen. A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades per la malaltia i més de 5.000.000 de persones entre els qui la pateixen i els seus familiars i/o cuidadors (Dades del 2019).

L’Alzheimer és una malaltia mental dins de les denominades demències. Aquest tipus de demència va degenerant de manera progressiva les cèl·lules nervioses del cervell i hem de tenir clar no és una característica normal de l’envelliment.

 

QUINA ÉS LA CAUSA DE L’ALZHEIMER?

Avui dia es desconeix la causa de la malaltia d’Alzheimer. Fins al moment els estudis han demostrat que la primera afectació a nivell cerebral es produeix en l’hipocamp, el qual s’encarrega, entre altres coses, de l’aprenentatge i la formació de noves memòries.

Així que una de les característiques principals d’afectació és que en els estadis principals compta amb confusions a nivell de memòria (per exemple: dificultats per a recordar coses que eren habituals) i que en els estadis superiors augmenta amb la repercussió a nivell motor (per exemple, deixen de recordar com es fan les coses i per tant deixen de fer-les). Fins a arribar als últims estadis on es produeix una desconnexió de la persona amb el món que li envolta.

 

EXISTEIX TRACTAMENT PER A LA MALALTIA DE L’ALZHEIMER?

Malgrat no tenir cura, existeixen tractaments a nivell farmacològic que ajuden a alentir la deterioració de les cèl·lules nervioses cerebrals així com els tractaments no farmacològics, com són les teràpies cognitives.

A més, també és important fer un treball d’acompanyament continu adaptant, modificant i suplint les activitats de la vida diària de les persones afectades, ja sigui pels seus familiars, cuidadors i/o personal qualificat.

 

Per a concloure, recordar la importància de donar veu i visibilitat a una de les malalties que afecta més persones en el segle XXI i que amb la col·laboració de tots, per poc que sigui, és d’ajuda i agraïment a totes les persones que la viuen d’una manera o una altra. Així com la importància de la recerca, no sols per aquesta malaltia, sinó la de totes.

 

Alba Funes, terapeuta ocupacional de Cugat Natura

 

 

El principal objectiu és donar visibilitat i conscienciar d’aquesta malaltia que cada vegada es manifesta en una major quantitat de persones a nivell mundial amb una repercussió no sols a les persones que la pateixen sinó a tot el seu entorn.

 

 

 

 

A Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fins al moment els estudis han demostrat que la primera afectació a nivell cerebral es produeix en l’hipocamp, el qual s’encarrega, entre altres coses, de l’aprenentatge i la formació de noves memòries.

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat no tenir cura, existeixen tractaments a nivell farmacològic que ajuden a alentir la deterioració de les cèl·lules nervioses cerebrals així com els tractaments no farmacològics, com són les teràpies cognitives.