07.09.2022

Alzheimer, símptomes i diagnòstic

L’Alzheimer és un trastorn neurodegeneratiu progressiu caracteritzat per uns símptomes distintius originats per unes lesions a nivell cerebral que afecten la memòria, la fluïdesa verbal, les habilitats visio-constructives així com alteracions a nivell comportamental (agitació motora, trastorn del somni, conductes agressives) que afecten les activitats de la vida diària de la persona.

 

 

SÍMPTOMES DE L’ALZHEIMER

Els símptomes que ens poden fer sospitar que estem iniciant un deteriorament cognitiu estan, normalment, vinculats a la memòria a curt termini. En el dia a dia, això es tradueix en:

  • Petits oblits, des de visites mèdiques a converses que hem mantingut.
  • Pèrdua d’objectes perquè no recordem l’últim lloc on els hem situat.
  • Discurs repetitiu; entrem en unes certes repeticions perquè no ens recordem d’haver fet una pregunta o haver tret un tema en qüestió.
  • Alteració del llenguatge centrada en trobar la paraula que estem buscant en una conversa o en nomenar certs objectes.
  • Desorientació a nivell de temps i espai que pot fer que la persona tingui més dificultats en el desplaçament a llocs poc familiars o coneguts.
  • Afectació en les tasques més complexes del dia a dia; des de realitzar tramitacions o gestions bancàries a la gestió dels diners o l’ús d’electrodomèstics.
  • Pèrdua d’interès en unes certes activitats o possibles canvis d’estat d’ànim que no semblaríen tenir una causa concreta.

 

 

QUÈ FER SI EXISTEIXEN SÍMPTOMES?

En cas que tinguem la sospita de tenir algun dels símptomes descrits, sempre és bo consultar al metge de capçalera. Aquest serà persona que ens farà una breu entrevista amb un petit cribratge.

En el cas que el metge no vegi una sospita real que això pugui ser un inici de deteriorament cognitiu, ens podem quedar tranquils. Pel contrari, si el metge de capçalera veu que pot haver-hi alguna cosa més ens derivarà a neurologia on l’especialista s’encarregarà de realitzar-nos unes proves complementàries: analítiques, proves de neuroimatge i una avaluació neuropsicològica en la qual es fa un petit mapa cognitiu de quin és el rendiment de la persona en un moment donat de totes les àrees cognitives: del llenguatge, l’atenció i la memòria.

Llavors serà l’especialista qui podrà dir si hi ha suficients criteris per a dir que existeix un diagnòstic de demència o no. En el cas de ser que sí, l’especialista ens indicarà com és el tractament tant farmacològic com no farmacològic a seguir.

 

Pots visualitzar tot aquest contingut en col·laboració amb Alzheimer Catalunya Fundació respecte a què és l’Alzheimer, símptomes i diagnòstic en el nostre canal de YouTube.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els símptomes que ens poden fer sospitar que estem iniciant un deteriorament cognitiu estan, normalment, vinculats a la memòria a curt termini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas que tinguem la sospita de tenir algun dels símptomes descrits, sempre és bo consultar al metge de capçalera.