21.09.2022

Alzheimer, tràmits i recursos

Alzheimer, trámites y recursos

Quan rebem un diagnòstic d’Alzheimer, existeixen diferents tràmits que podem realitzar. En primer lloc, tenim el certificat de discapacitat que ens permetrà obtenir avantatges com una deducció en la declaració de la renda, en el transport públic, la supressió de barreres arquitectòniques en el domicili o comunitat de veïns. També tindrem ajudes per a l’adquisició d’ajudes tècniques (caminador, cadira de rodes, etc.) i una adaptació o major flexibilitat de l’horari laboral del cuidador principal de la persona amb Alzheimer o deteriorament cognitiu.

Després, també podem gestionar el reconeixement de la situació de dependència. Aquest és essencial per a disposar d’una sèrie de recursos i prestacions en funció del grau de dependència atorgat. Entre els recursos més importants, podríem optar a un servei d’ajuda a domicili, un centre de dia o bé una residència. I, entre els recursos econòmics, les ajudes econòmiques més importants que existeixen són la prestació econòmica vinculada (PEV) al servei. Per exemple, una persona que està ocupant una plaça privada de residència podria rebre una ajuda econòmica per a pagar la plaça privada de residència. A part, també disposarem de la prestació econòmica per al cuidador no professional i, a nivell tecnològic un servei de teleassistència.

Un tercer tràmit que podem realitzar és la sol·licitud de la targeta Cuida’m, una targeta sanitària individual per a col·lectius específics amb unes característiques clíniques específiques. Disposar d’aquesta targeta ens proporciona un tracte més adequat i personalitzat, afavoreix l’acompanyament dels familiars o altres persones en visites mèdiques, l’atenció urgent, els trasllats en ambulància o les proves diagnòstiques. És a dir, tota una seriosa d’avantatges que, d’alguna manera, ens donarien prioritat.

 

 

Disposem de recursos a nivell legal?

A nivell legal, existeixen una sèrie de recursos jurídics per a garantir la voluntat i el respecte als drets de la persona amb deteriorament cognitiu. Podríem dir que l’autotutela, el testament vital i el procediment judicial de provisió de mesures de suport són els tres recursos jurídics principals.

L’autotutela és la possibilitat que la persona amb Alzheimer, preventivament, pugui nomenar el seu propi assistent en previsió que en un futur necessiti a algú, una persona jurídica o física, que complementi la seva capacitat de decisió.

El testament vital és un document dirigit al metge responsable on la persona, amb capacitat suficient i de manera lliure, indica el tractament que vol rebre i les limitacions a aquests tractaments en cas que es trobi en una situació en la que no tingui la voluntat per a poder decidir.

El procediment judicial de provisió de mesures de suport és una resolució judicial que recull els actes en els que la persona amb discapacitat necessita ajuda o suport, però en cap cas pot significar una declaració d’incapacitat, ni molt menys en una privació de drets personals, patrimonials o polítics.

 

 

Alzheimer a casa o a residència assistida?

Els factors que determinen viure en una residència o en el domicili varien segons el procés en el qual es troba l’evolució del deteriorament cognitiu o Alzheimer.

Si ens trobem en una fase inicial, podem optar per un centre de dia i viure en el domicili amb el suport d’una persona cuidadora i, en el cas de fases més avançades, es podria valorar amb la família el servei de residència assistida.

La formació especialitzada dels professionals de la residència junt l’adaptació de les instal·lacions, fan que la residència assistida sigui un recurs segur i confortable per a la persona amb Alzheimer i la seva família.

 

Pots visualitzar tot aquest contingut en col·laboració amb Alzheimer Catalunya Fundació respecte a què és l’Alzheimer, símptomes i diagnòstic en el nostre canal de YouTube.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan rebem un diagnòstic d’Alzheimer, existeixen diferents tràmits que podem realitzar: el certificat de discapacitat, el reconeixement de la situació de dependencia i la targeta Cuida’m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivell legal, existeixen una sèrie de recursos jurídics per a garantir la voluntat i el respecte als drets de la persona amb deteriorament cognitiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formació especialitzada dels professionals de la residència junt l’adaptació de les instal·lacions, fan que la residència assistida sigui un recurs segur i confortable per a la persona amb Alzheimer i la seva família.