09.03.2022

DIA DE LA DONA “GRAN”

Segons envejeceractivos.com, l’Organització de Nacions Unides (ONU) va instituir el 8 de març la seva commemoració al Dia Internacional de la Dona a nivell mundial el 1975. Circulen diferents versions sobre la data triada. La més estesa la relaciona amb un tràgic succés ocorregut a Nova York, el 1911, que va ocasionar la mort de més d’un centenar de treballadores tèxtils.

El 8 de març, és un esdeveniment per a totes les dones; també de les dones més grans. Si les diferències es fan evidents en la dona, en la dona gran encara més.

En nombrosos països les responsabilitats familiars continuen recaient en exclusiva sobre dones que realitzen les feines de casa, destinen el doble de temps que els homes a la cura de familiars, malalts i persones grans dependents. Les dones cuiden amb major freqüència que els homes. Segons mostra l’informe Envejecimeinto en red, la piràmide de cuidadors il·lustra gràficament aquest patró de cura, a persones més grans de 65 anys amb dependència, que s’ha fet encara més evident els últims anys. Aquesta situació influeix directament en les seves possibilitats de desenvolupament personal i social.

Les desigualtats de gènere es fan més evidents amb l’edat. Fonts de Envejecimento en red, indiquen que al nostre país hi ha 8.657.705 persones majors de 65 anys. D’elles, 4.940.008 són dones i 3.717.697 són homes; per tant, hi ha un 32,9% més de dones. Malgrat tenir major esperança de vida tenen un pitjor estat de salut i els seus recursos econòmics són inferiors. Només el 41% perceben pensions contributives, pel 89,5% dels homes. Les pensions de les dones són un 37% més baixes de mitjana. Un 13,2% de les dones grans viuen en llars per sota del llindar de la pobresa.

Les mateixes fonts indiquen que en moltes ocasions viuen en solitud extrema no desitjada i són les més ateses pels sistemes de protecció social. El 9,1% de les dones grans reben prestacions del SAAD enfront del 4,1% dels homes. Les dones grans representen el 75% de les persones usuàries de serveis de teleassistència i el 69% de les usuàries d’atenció residencial. Qualsevol retallada en aquests serveis afecta directament a la població gran femenina més que a qualsevol altre col·lectiu.

El sexe predominant en la vellesa és el femení, però les seves condicions de vida són pitjors respecte al masculí. Una altra situació amb la qual es troben les dones majors de 65 anys, segons les mateixes fonts, és amb la violència masclista que en la població gran és una realitat poc estudiada i invisibilitzada a la qual s’enfronten moltes dones grans per part de la seva parella. Un 9,7% en forma de control, un 8,2% en forma de violència emocional i un 2,4% en forma de violència econòmica. En la majoria dels casos elles tendeixen a ocultar les situacions de violència perquè temen denunciar i/o enfrontar-se a refer les seves vides i/o trencar a amb les seves famílies.

Les dones majors de 65 anys tenen sobrades raons per a reivindicar la igualtat de gènere i no sols el 8 de març, sinó al llarg de tot l’any. En els centres de FIATC Residències existeixen protocols específics per a detectar i evitar el maltractament. Els professionals estan en contacte directe amb residents i familiars per a evitar que es produeixin aquestes situacions.

 

 

 

 

 

Si les diferències es fan evidents en la dona, en la dona gran encara més.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nombrosos països les responsabilitats familiars continuen recaient en exclusiva sobre dones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sexe predominant en la vellesa és el femení, però les seves condicions de vida són pitjors respecte al masculí.

 

 

 

 

En els centres de FIATC Residències existeixen protocols específics per a detectar i evitar el maltractament.