04.04.2022

ENFOC ÈTIC

Formaciones Ética en FIATC Residencias.

Impulsat pel Comitè d’Innovació Assistencial de FIATC Residències neix l’any 2019 l’Espai de Reflexió Ètica del grup. Segons el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya aquests espais sorgeixen de la necessitat de dotar als professionals, els serveis y les entitats d’intervenció en els serveis socials d’una eina consultiva propera i fàcilment accessible davant de casos o situacions que generen conflicte entre les persones que treballen als serveis socials, com és el cas de FIATC Residències. L’objectiu, segons la mateixa font, és promoure la sensibilització i la formació en valors ètics a les organitzacions, així com fomentar i difondre bones pràctiques professionals mitjançant l’elaboració de protocols, criteris o recomanacions.

Quan alguna persona treballadora de la residència es troba amb un dilema moral,

A l’hospital li posaven una subjecció a la senyora Ana, però si li poso jo ara crec que s’alterarà i serà pitjor: ¿és realment necessària aquesta subjecció? ¿Ella es troba còmoda? ¿Quins són els riscos?”

té a la seva disposició aquest espai de consulta, la finalitat del qual és fer recomanacions adaptades a les circumstàncies del conflicte i tenint en compte una perspectiva ètica i el model d’Atenció Centrada en la Persona. A través del paper d’ambaixador/a de l’ERE de cada residència, aquest pretén ser un òrgan útil i proper per a qui cuida de les persones residents.

Els y les professionals que conformen l’ERE de FIATC Residencies responen a perfils professionals multidisciplinaris: teràpia ocupacional, medicina, psicologia, fisioteràpia, atenció al client, etc. Mantenint lliure l’entrada per a tothom que decideixi comprometre’s amb les funcions de l’òrgan.

 

PROJECTE ENFOC ÈTIC

L’ERE decideix l’any 2021 estendre la seva activitat a la totalitat de la plantilla de les residències amb l’objectiu de fer de l’eina quelcom més transversal i, conseqüentment, més útil; assegurar-se de què qui cuida directament de les persones residents coneixien aquest espai de consulta. Arran d’això neix un projecte de formació en ètica vivencial, pràctic i basant-se en casos reals que té per objectiu integrar el pensament crític i potenciar el debat entorn de qüestions d’ètica i moral entre tots els treballadors i treballadores dels centres de FIATC Residencies, en benefici de la qualidad de vida de les persones grans residents.

Durant els mesos de l’octubre de 2021 fins al març de 2022 s’han portat a terme 31 sessions i format a 150 professionals. Es recreaven petits EREs en els quals, en format de taula rodona, els professionals rebien una explicació per part dels membres del ERE sobre els principis de la bioètica i, posteriorment, dedicaven 60’ a la deliberació de possibles actuacions ètiques que tractaven de resoldre dilemes morals viscuts en algun dels centres de FIATC Residencies (alguns d’ells en situació de pandèmia).

La finalitat d’aquestes formacions ha estat, en major mesura, tractar de fer conscients als i les cuidadores d’aquells moments en els que es poden caure en automatismes i, apel·lant a la seva formació, sensibilitat i capacitat de raonar, fomentar una observació atenta de possibles dilemes ètics i, conseqüentment, l’anàlisi pausada d’actuacions ètiques acurades, prioritzant sempre el treball en equip i el benestar de la persona resident.

31 sessions i 150 professionals formats arrel del projecte Enfoc Ètic de FIATC Residències.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoure la sensibilització i la formació en valors ètics a les organitzacions, així com fomentar i difondre bones pràctiques professionals mitjançant l’elaboració de protocols, criteris o recomanacions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrar el pensament crític i potenciar el debat entorn de qüestions d’ètica i moral entre tots els treballadors i treballadores dels centres de FIATC Residencies, en benefici de la qualidad de vida de les persones grans residents.