27.03.2019

Atenció Centrada en la Persona, un repte de futur en el sector de la tercera edat

Una de les tendències que els darrers anys s’està imposant en el sector de la tercera edat és l’atenció centrada en la persona (ACP).

Els professionals de la cura a persones grans o a persones amb necessitats especials, s’estan conscienciant de l’ús d’aquesta disciplina com a eina de millora continua en la qualitat del servei que es proporciona als seus usuaris. Però, què és la ACP i com es pot dur a la pràctica?

 

La persona en el centre

Com el seu nom indica, l’Atenció Centrada en la Persona passa per prioritzar les preferències i circumstàncies de cada individu per damunt d’altres factors al moment d’oferir-li cures. Aspectes com la història de vida, les voluntats anticipades, les preferències alimentàries, activitats d’oci i interès preferides, horaris en que li agrada fer les coses, els seus ritmes vitals i molts altres detalls (que formen part de l’univers de cada individu) passen a ser prioritàries en ACP enlloc de perdre’s en el procés d’integració i adaptació que pressuposa la institucionalització de les persones en centres per gent gran.

 

Música, records i animals

Avui en dia, els professionals de la cura a les persones de la tercera edat utilitzen recursos com la musicoteràpia amb criteri terapèutic. S’integra en la cultura de l’organització com un element clau i diferenciador en la cura de les persones amb demència en el marc de l’ACP. Està demostrat que afavoreix una major implicació dels usuaris en les activitats, redueix l’ansietat, l’agitació  i incideix de forma molt positiva en una major i millor comunicació per part de les persones grans amb deterioraments cognitius lleus o severs.

També s’estilen teràpies amb animals o nines per treballar les emocions i, en definitiva, afegir una mica de mística a la tècnica per fomentar les ganes de viure i l’esperança en persones grans que perden de forma progressiva l’interès per la vida.

 

L’aplicació de l’ACP

No existeix un mètode o un model generalista per aplicar l’ACP, els recursos aparentment son insuficients i l’abast del projecte és de dimensions gegantines.

Tots aquests condicionats dificulten la posada en funcionament del model, però, tot i així el sector aposta per aquest model d’atenció i els professionals ho tenen clar i ho apliquen tenint molt presents els més petits detalls a l’hora de tractar a una persona com ell o ella desitja.

Els avenços per aconseguir una millor atenció centrada en la persona son pocs i els professionals, de la cura i atenció a les persones de tercera edat, han d’afavorir els models biopsicosocials per sobre dels hospitalari-rehabilitadors. Les institucions on viuen les persones grans han d’assemblar-se més a la seva pròpia llar que a un centre hospitalari per desprendre’s de l’estigma que les precedeix en benefici d’un futur d’acceptació social.

 

Helena Aranyó, Directora d’Apartaments Cugat Natura

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atenció Centrada en la Persona passa per prioritzar les preferències i circumstàncies de cada individu per damunt d’altres factors al moment d’oferir-li cures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existeix un mètode o un model generalista per aplicar l’ACP, els recursos aparentment son insuficients i l’abast del projecte és de dimensions gegantines.