POLÍTICA D’INTERACCIÓ A XARXES SOCIALS I ALTRES PLATAFORMES SOCIALS

FIATC Residències – INVERFIATC – reforça els espais de comunicació amb la presencia a xarxes socials i altres plataformes digitals.

Les xarxes socials en actiu – Facebook, Instagram i LinkedIn – tenen com a objectiu compartir a les xarxes el dia a dia dels centres assistencials que formen part de el grup, inclosa l’actualitat de la central, els serveis que aquesta ofereix i comesa de l ‘empresa.

Per a consultes vinculades a serveis, funcionament o dubtes administratius més específics, FIATC Residències – INVERFIATC – disposa del correu electrònic info@fiatcresidencias.com en el qual l ‘usuari haurà d’adjuntar la documentació bàsica de contacte, l’assumpte i motiu de consulta, o bé, omplir el formulari de contacte disponible al web principal i de cada centre – Blau Almeda, Cugat Natura Residència, Cugat Natura Apartaments i Masies de Mollet -.

Els perfils socials s’utilitzen com a canal d’escolta activa d’usuaris amb la finalitat de completar en coneixement dels dubtes, inquietuds, preferències, valoracions, opinions i expectatives dels usuaris entorn l’activitat de FIATC Residències – INVERFIATC -.

La política d’interacció persegueix garantir la igualtat de tracte i llibertat d’expressió i difondre la filosofia de manera propera.

Les comunicacions és produeixen de manera oberta i transparent a tota la comunitat de seguidors del perfil i es reserva la possibilitat de respondre via missatge directe aquelles qüestions que requereixin un tracte personalitzat. De la mateixa manera succeeix en altres plataformes digitals en les quals el grup pugui tenir presencia i en les quals s’habilitin comentaris respecte als centres o el grup de manera oberta a tots els usuaris de la xarxa.

Amb la finalitat de preservar la privacitat, seguretat i benestar dels usuaris i, per a oferir un tracte personalitzat, s’habilita el següent correu – info@fiatcresidencias.com – o el formulari de contacte web.