09.08.2022

Per què apareix l’agressivitat en l’Alzheimer? Com gestionar-la?

Agresividad en Alzheimer por qué aparece y cómo se gestiona

Els episodis agressius en persones amb Alzheimer es consideren entre els aspectes més durs d’afrontar per als familiars i els cuidadors. Per aquest motiu, és normal que quan apareixen aquests símptomes les persones que conviuen i es relacionen amb la persona es preguntin sobre la millor manera de gestionar l’agressivitat. Abans de proposar alguns consells sobre com abordar aquest tipus de situacions, explicarem millor què és l’agressivitat en l’Alzheimer i quines són les causes.

 

 

QUÈ SÓN ELS EPISODIS AGRESSIUS DE L’ALZHEIMER?

Els episodis agressius en les persones amb demència tipus Alzheimer són molt comuns. Els resultats d’estudis com aquest exemple publicat per la Revista Espanyola de Geriatria i Gerontologia van indicar que en un grup de 42 pacients amb aquesta malaltia el 55,1% presentava aquesta conducta amb bastant freqüència.

L’agressivitat en una persona que pateix Alzheimer és un símptoma associat a una determinada fase de la malaltia. A conseqüència de l’anterior, el més correcte seria parlar de fase agressiva o episodis d’agressivitat.

Conèixer les diferents fases de l’Alzheimer i els seus símptomes és clau per als familiars i cuidadors de persones amb demències d’aquest tipus perquè permeten prevenir o minimitzar les conseqüències d’aquests comportaments.

 

 

DETERIORAMENT COGNITIU I CONDUCTA AGRESSIVA: POSSIBLES CAUSES

El deteriorament cognitiu de les persones amb demències com l’Alzheimer és progressiu. Per aquest motiu, amb el temps, a la persona afectada li costa més entendre les situacions o expressar-se. Aquesta condició dificulta la tasca dels familiars i cuidadors d’entendre i atendre les necessitats de la persona. Conseqüentment, poden sorgir episodis d’agressivitat generats pel malestar, el dolor o altres sensacions i emocions no satisfetes.

El que sembla evident és que a través de l’agressivitat la persona està comunicant alguna cosa que l’estat de deterioració cognitiva causada per la malaltia li impedeix expressar utilitzant les paraules o altres vies de comunicació convencional.

Entre les possibles causes de l’aparició d’actituds agressives en persones amb trastorns neurodegeneratius com l’Alzheimer els investigadors apunten a diferents factors. El deteriorament cognitiu progressiu característic de la malaltia és un d’aquests, però no es descarten altres com el sexe (sembla ser més freqüent en homes) i els signes típics de l’envelliment com la falta d’autonomia o sentir-se inútils.

Els episodis d’agressivitat i l’agitació en les persones amb Alzheimer són símptomes que poden tenir conseqüències serioses tant per als pacients com per als seus familiars i cuidadors.

Per a la persona que pateix Alzheimer, a més de la frustració per no poder expressar què és el que li provoca aquest estat i demanar ajuda, pot haver-hi conseqüències físiques com a caigudes i possibles fractures.

D’altra banda, el cuidador o els familiars que conviuen amb la persona que pateix Alzheimer, si no posseeixen les eines per a entendre i gestionar aquests símptomes, podran veure’s afectats a nivell:

  • Físic: per les possibles conseqüències dels episodis d’agressivitat física.
  • Emocional: les agressions poden ser verbals també i, si són reiterades, poden afectar la relació.
  • Econòmic: familiars i cuidadors exposats a aquesta mena d’agressions poden sofrir problemes d’ansietat i depressió que tindran repercussions en totes les esferes de la vida de la persona, fins i tot a nivell laboral. En altres casos, si és un familiar qui assumeix la responsabilitat de cuidar a la persona, la seva família perd l’oportunitat d’ampliar els seus ingressos mensuals.

En definitiva, conèixer i reconèixer els símptomes d’actituds agressives en persones amb deteriorament cognitiu és el primer pas per a millorar la qualitat de vida tant de les persones amb demència com de les persones en el seu entorn.

Confiar en professionals especialitzats des del primer moment facilitarà la prevenció d’aquests episodis i la seva gestió quan es presentin. És per aquest motiu que a FIATC Residències treballem amb professionals experts en la cura de les persones grans i garantim suport mèdic i preventiu als nostres residents. Però, sobretot, oferim serveis personalitzats per a respondre a totes les necessitats d’una persona en la tercera edat, fins i tot en cas de malalties com l’Alzheimer. Des de l’excel·lència arquitectònica fins a l’assistència física, social i emocional, podem ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones i la dels seus familiars de moltes maneres. Contacta’ns per a rebre informació!

 

 

QUÈ FER QUAN UNA PERSONA AMB ALZHEIMER ES POSA AGRESSIVA? 

Si t’estàs preguntant què fer si una persona amb Alzheimer es posa agressiva, no ets el primer ni l’únic. De fet, la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA) ha estimat que al nostre país una de cada quatre famílies té una persona amb Alzheimer que pot presentar aquest símptoma a mesura que la malaltia progressa.

El primer que cal saber és que l’agressivitat no sempre apareix com a reacció a alguna cosa que es pot solucionar i en aquests casos els medicaments poden ser la resposta més adequada. Evidentment, els tractaments farmacològics han de ser indicats per especialistes i cal respectar temps i dosis.

Una altra recomanació consisteix a evitar confrontar-se o forçar a la persona a fer alguna cosa ja que és una tasca pràcticament impossible.

Per contra, tenir present que aquests comportaments poden ser causats per alguna mena de molèstia, pot afavorir una millor gestió dels episodis agressius. En aquest sentit, pot resultar efectiu fixar-se en què pot haver ocorregut abans de la reacció per a entendre les necessitats de la persona.

Els grups d’autoajuda, les associacions de familiars de persones amb Alzheimer i els programes psicoeducatius també poden ajudar als familiars i cuidadors a trobar solucions que facilitin la gestió d’aquestes situacions i millorar tant la qualitat de vida de la persona amb Alzheimer com la de les persones en el seu entorn.

A més, existeixen teràpies alternatives que poden ajudar a atenuar aquestes conductes en persones amb demència. En una revisió d’estudis realitzada per la Universitat de Màlaga i l’Institut de recerca biomèdica de Màlaga s’ha demostrat com la musicoteràpia té efectes beneficiosos sobre l’estat conductual, emocional i cognitiu dels pacients amb Alzheimer. Unes altres com la teràpia amb animals, també poden aportar beneficis per a aquestes persones. En tot cas, mantenir la calma, seguir les recomanacions d’un metge i buscar ajuda psicològica són accions que poden ajudar a gestionar l’agressivitat en l’Alzheimer de la millor manera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els episodis agressius en persones amb Alzheimer es consideren entre els aspectes més durs d’afrontar per als familiars i els cuidadors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agressivitat en una persona que pateix Alzheimer és un símptoma associat a una determinada fase de la malaltia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que sembla evident és que a través de l’agressivitat la persona està comunicant alguna cosa que l’estat de deterioració cognitiva causada per la malaltia li impedeix expressar utilitzant les paraules o altres vies de comunicació convencional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests comportaments poden ser causats per alguna mena de molèstia, pot afavorir una millor gestió dels episodis agressius. En aquest sentit, pot resultar efectiu fixar-se en què pot haver ocorregut abans de la reacció per a entendre les necessitats de la persona.

 

 

 

 

 

Existeixen teràpies alternatives, com la musicoteràpia o la teràpia amb animals, que poden ajudar a atenuar aquestes conductes en persones amb demència.