16.03.2023

Què és el testament vital i com es tramita a Espanya?

hombre firma su testamento vital

L’evolució científica i, en manera particular de la medicina, ha permès millorar les condicions de vida de l’ésser humà. Avui dia hi ha tractaments que permeten curar malalties que fins fa unes dècades es classificaven com a terminals i, de pas, l’expectativa de vida ha anat augmentant. L’altra cara de la moneda és que a mesura que la població envelleix també ens enfrontem a altres problemes de salut i, encara que la ciència continua investigant solucions, la mort continua sent l’única certesa per a tots. En l’última etapa de la vida, per a algunes persones resulta impossible decidir quines cures rebre al final de la vida a causa de la pèrdua de facultats mentals per accidents o malalties irreversibles. Per a prevenir situacions d’aquest tipus és possible fer un testament vital.

 

Què és el testament vital i per a què serveix?

Un testament vital és un document que recull les voluntats de l’interessat en relació a tractaments mèdics i el seu cos en cas de què les condicions de salut li impedeixin expressar-se.

Resumidament, es tracta d’una eina que permet manifestar les pròpies voluntats sobre tractaments i cures en cas de malaltia o defunció.

Per les seves característiques, aquest document també es coneix com a document de voluntats anticipades o d’instruccions prèvies i no s’ha de confondre amb el certificat d’últimes voluntats, que simplement fa constar que la persona ha deixat instruccions davant un notari o a través de les administracions públiques.

També es distingeix dels testaments successoris, que indiquen les voluntats de la persona en relació amb els seus béns i no al seu cos.

Les instruccions del testament vital s’apliquen si la persona perd les facultats comunicatives o ja no és conscient. No obstant això, per a poder tramitar aquest testament és imprescindible que la persona estigui en ple ús de les seves facultats mentals entre altres requisits que esmentarem més endavant en aquest article.

 

Quines voluntats recull un document de voluntats anticipades?

En un document de voluntats anticipades és possible indicar una sèrie d’instruccions sobre les cures i tractaments que es desitgen rebre o evitar en cas de pèrdua de les capacitats mentals o defunció. Més concretament, en el teu testament vital pots expressar el teu consentiment o desautoritzar:

  • Cures o tractaments mèdics com cirurgies, subministrament de calmants i altres medicaments.
  • Tractaments experimentals.
  • El lloc (casa, hospital, residència) on ser atès.
  • Rebre assistència religiosa.
  • Altres preferències relacionades amb la llei com la donació d’òrgans per a la recerca científica, ser enterrat o incinerat després de la defunció, etc.

En el mateix document també pots indicar a una persona que, en cas d’incapacitat per a expressar-te, sigui el teu representant davant l’equip mèdic.

 

És legal el testament vital a Espanya?

A Espanya fer el testament vital és legal i el tràmit és regulat a nivell estatal per l’article 11 de la llei de testament vital Espanya 41/2002.

No obstant això, per a tramitar el testament vital cal atenir-se a les normatives de la Comunitat Autònoma de residència. És possible, per exemple, que el nom del tràmit variï (a Canàries, per exemple, s’indica com a “Manifestació anticipada de Voluntat”, a Andalusia, en canvi, el trobaràs com a “Document de Voluntat Vital Anticipada”) entre comunitats a més d’haver-hi algunes diferències en la tramitació del document.

 

Què es necessita per a fer el testament vital

Tenint en compte les possibles variacions entre Comunitats Autònomes, per a fer el testament vital és obligatori complir amb alguns requisits:

  • Ser majors de 18 anys.
  • Disposar de plenes facultats mentals.
  • Presentar la sol·licitud escrita.
  • Actuar sense imposicions.

A més, perquè el testament es pugui aplicar, en cas es compleixin les condicions, és necessari registrar el document en el registre previst per cada comunitat autònoma. Per a aquest pas, es recomana revisar les indicacions i reunir tota la documentació necessària. Algunes comunitats requereixen el lliurament d’una còpia del document d’identitat o l’historial clínic del sol·licitant, per exemple.

Per a la tramitació i ulteriors informacions es recomana contactar amb les oficines administratives encarregades o llegir les instruccions de la pàgina web oficial de la comunitat autònoma d’interès. A continuació, recordem les principals:

 

Per descomptat, és possible anul·lar o canviar el document de voluntats anticipades en qualsevol moment, sempre que la persona mantingui els requisits de plenes facultats mentals.

Perquè els professionals de salut puguin conèixer i respectar les voluntats que l’individu ha expressat en el seu testament vital, si es dona la situació, la llei preveu la creació d’un Registre nacional d’instruccions prèvies en el Ministeri de Sanitat.

 

Què costa un testament vital?

Els costos per a la tramitació d’un testament vital solen ser bastant continguts. Pot haver-hi petites variacions d’una comunitat a una altra però la tarifa és d’aproximadament 60 euros.

 

Per què fer un testament vital?

A Espanya el testament vital és permès per llei des de 2002. Després de 22 anys només un petit percentatge de la població ha registrat les seves voluntats anticipades sobre els tractaments que desitgen o no rebre en cas de pèrdua de les facultats mentals o impossibilitat d’expressar-se (dades del Ministeri de Sanitat).

L’escassa tramitació de testaments vitals és atribuïda per alguns a la falta d’informació considerat que la gran majoria dels espanyols dona suport a l’eutanàsia.

Però per què és important conèixer aquesta eina i valorar amb temps la possibilitat de registrar les instruccions prèvies?

En alguns casos l’etapa final de la vida d’una persona pot ser molt estressant tant per al pacient com per als familiars. Pensem, per exemple, a les demències terminals, a les malalties que produeixen la pèrdua de les facultats mentals del pacient com l’Alzheimer o a persones en estat vegetatiu que no poden expressar-se sobre la interrupció dels tractaments que els mantenen en vida.

En tots els casos anteriors i altres situacions el testament vital pot ser una eina jurídica per a garantir el respecte de les nostres voluntats.

En conclusió, amb el testament vital o document de voluntats anticipades és possible indicar instruccions sobre els tractaments i cures que desitgem rebre en cas de no poder expressar-nos o no estar conscients i garanteix el respecte de les nostres decisions sobre el tractament del nostre cos en cas de defunció.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un testament vital és un document que recull les voluntats de l’interessat en relació a tractaments mèdics i el seu cos en cas de què les condicions de salut li impedeixin expressar-se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mateix document també pots indicar a una persona que, en cas d’incapacitat per a expressar-te, sigui el teu representant davant l’equip mèdic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És possible anul·lar o canviar el document de voluntats anticipades en qualsevol moment, sempre que la persona mantingui els requisits de plenes facultats mentals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El testament vital pot ser una eina jurídica per a garantir el respecte de les nostres voluntats.