10.08.2022

Quines són les fractures més comunes en persones grans i els seus temps de recuperació?

fracturas en ancianos afectan a la capacidad funcional

Actualment, les fractures en persones grans representen un seriós problema de sanitat pública a nivell mundial i la previsió és que la incidència de casos vagi augmentant exponencialment en el futur. Però, per què les fractures en la tercera edat preocupen en particular? i per què són tan freqüents? En l’article d’avui aclarim dubtes i portem algunes dades sobre aquest problema.

 

 

QUIN TIPUS DE FRACTURES SÓN MÉS COMUNES EN LES PERSONES GRANS? 

Entre la població major de 65 anys les fractures osteoporótiques destaquen com un dels problemes més importants per a la salut. Tant és així que en les conclusions d’un estudi recent es considera que “un esdeveniment de fractura en un adult gran gairebé sempre indica osteoporosi i el col·loca en un risc molt alt de resultats adversos tant a curt com a llarg termini”.

Aquest tipus de fractura apareix a conseqüència de cops o caigudes que en persones sanes no causarien trencaments ossis. No obstant això, produeixen fractures en individus que pateixen osteoporosis, a causa de la fragilitat dels ossos. En les persones grans les fractures més comunes solen ser:

 • Maluc.
 • Fèmur.
 • Vèrtebres.
 • Húmer.
 • Mà.
 • Cama.
 • Turmell.

 

La fractura de maluc és especialment freqüent. Pensar que segons la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) aquest tipus de traumatisme “en 2050 aconseguirà la xifra de 6.300.000 casos a nivell mundial”.

De totes maneres, els punts esmentats solen ser aquells més exposats durant les caigudes que, com veurem en el següent apartat, estan a l’origen de la majoria de les fractures en geriatria.

 

 

PRINCIPALS CAUSES DELS TRENCAMENTS D’OS EN PERSONES GRANS 

Les persones grans, com la resta dels individus, poden sofrir fractures òssies com a conseqüències de cops, accidents automobilístics, caigudes des d’una certa altura o sobrecàrrega. No obstant això, a diferència de les persones més joves i sanes els ancians tenen majors probabilitats de fracturar-se després de caigudes banals.

Com hem esmentat anteriorment, els problemes de feblesa òssia augmenten el perill de fractura quan es produeix un impacte. Però, alhora, amb l’edat augmenta el risc de caure’s per factors de salut com:

 • Visibilitat reduïda.
 • Afeccions del sistema nerviós.
 • Artritis i altres problemes musculars i articulars.
 • Fàrmacs que produeixen somnolència.
 • Parkinson i altres malalties que afecten l’equilibri i a la deambulació.

 

A més, cal tenir en compte possibles elements ambientals que poden afavorir la caiguda en persones grans. Una il·luminació escassa, catifes, objectes dispersos, pisos irregulars o relliscosos i graons.

A tot això, cal sumar els costums de cada persona, ja que hi ha mals hàbits com prendre alcohol, fumar, portar un estil de vida sedentari o seguir una dieta poc saludable, que augmenten el risc de patir malalties que directament o indirectament augmenten el risc de fracturar-se.

En un estudi prospectiu sobre una mostra probabilística de 772 ancians espanyols s’ha destacat que les caigudes representen un problema seriós de salut pública per les conseqüències que comporten en les persones més grans. El mateix estudi subratlla la possibilitat de prevenir el problema amb la modificació d’alguns factors de risc i la importància d’implementar programes de prevenció. Per això en FIATC Residències, a més de preocupar-nos per la salut dels nostres residents, dediquem esforços per a crear espais còmodes amb llum natural, banys i altres espais adaptats a qualsevol mena de dependència.

 

 

LA RECUPERACIÓ DE LES FRACTURES EN L’ADULT MAJOR

En una anàlisi recent difosa per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) s’assenyala que “les caigudes són la segona causa mundial de defunció per traumatismes involuntaris” i que “els majors de 60 anys són els qui sofreixen més caigudes d’aquest tipus”.

Després d’això, les fractures òssies són les conseqüències més greus d’una caiguda en persones grans per les possibles complicacions.

En general, un adult major amb fractura de maluc estarà ingressat unes dues setmanes. A més, en la majoria dels casos necessitarà assistència i realitzar la rehabilitació en un entorn adaptat a la seva condició. Això significa que moltes de les persones grans amb fractures no podran tornar a les seves cases i no podran ser autònomes fins a la recuperació.

 

 

QUÈ PASSA SI UNA PERSONA AMB OSTEOPOROSI ES FRACTURA? 

En una publicació de la revista en línia de la Universitat d’Oxford es considera que fractures d’aquest tipus en persones grans poden produir un declivi funcional de la persona. Les fractures de maluc i vèrtebres en persones amb osteoporosis són les que tenen majors probabilitats de complicacions dins del primer any després de la lesió, d’acord amb experts de Mayo Clinic.

Per tot l’anterior, la prevenció és un factor de gran importància per a evitar les complicacions d’una fractura en persones grans.

 

 

CLAUS PER A LA PREVENCIÓ

Els factors de risc que poden causar una caiguda poden ser varis, però la bona notícia és que alguns es poden reduir prenent unes certes precaucions. Aquestes són algunes accions que poden ajudar a evitar caigudes en la tercera edat:

 • Portar un estil de vida actiu per a mantenir músculs i ossos sans i forts.
 • Seguir una alimentació variada i equilibrada que aporti nutrients importants per a la salut òssia.
 • Realitzar les revisions mèdiques recomanades.
 • Prendre fàrmacs seguint les pautes d’un facultatiu.
 • Adequar l’ambient domèstic per a afavorir una bona il·luminació i eliminar barreres i obstacles que poden provocar caigudes.

 

Sens dubte, caigudes i fractures en l’adult major estan relacionades i és clau apuntar cap als elements modificables en el dia a dia per a evitar les complicacions d’aquest problema de salut cada vegada més freqüent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferència de les persones més joves i sanes els ancians tenen majors probabilitats de fracturar-se després de caigudes banals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fractura de maluc és especialment freqüent. Pensar que segons la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG) aquest tipus de traumatisme “en 2050 aconseguirà la xifra de 6.300.000 casos a nivell mundial”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tenir en compte possibles elements ambientals que poden afavorir la caiguda en persones grans. Una il·luminació escassa, catifes, objectes dispersos, pisos irregulars o relliscosos i graons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prevenció és un factor de gran importància per a evitar les complicacions d’una fractura en persones grans.